advertise

نخ بی سی اف اصفهان

نخ بی سی اف اصفهان - حافظ بافت

نخ ریسی نخ بی سی اف اصفهان

برای تبدیل الیاف فیلامنتی به نخ بی سی اف اصفهان از فرآیندهایی مانند نخ ریسی خشک، نخ ریسی مرطوب، نخ ریسی مذاب، نخ ریسی دو مؤلفه ای، نخ ریسی دو جزئی، آی سی اس و موارد دیگر استفاده می شود. حافظ بافت روش های مربوط به تولید نخ BCF (نخ بی سی اف) را نیز در قسمت مقالات سایت توضیح داده است.
سیستم های نخ ریسی نخ بی سی اف اصفهان
: نخ ریسی مرطوب، نخ ریسی خشک، نخ ریسی مذاب، نخ ریسی دو مؤلفه ای، نخ ریسی دو جزئی، شکاف دادن نوار نازک و باریک بین الیاف، نخ های چند مؤلفه ای یکپارچه، نخ های پوشش دهنده ی آفتاب، نخ های سلفیل (یکی از تکنیک های تجاری مورد استفاده برای پیچش فیلامنت در اطراف هسته ی الیاف های کوتاه جهت تولید نخ) و نخ ریسی آیرودینامیک. تمامی این مباحث تاثیر مستقیمی بر روی قیمت نخ BCF خواهد گذاشت.

نخ ریسی دو مؤلفه ای نخ بی سی اف اصفهان :
این تکنیک از طریق یک نخ ریس حاوی دو نوع مختلف از پلیمر مشابه به اکستروژن می پردازد. سه روش تولید نخ بی سی اف اصفهان دو مؤلفه ای وجود دارد: اکستروژن پهلو به پهلو، اکستروژن از طریق نخ ریس محدود شده در دیگر نخ ریس و توزیع قطرات پلیمرهای مذاب

نخ ریسی دو جزئی نخ بی سی اف اصفهان :
این تکنیک از دو پلیمر مختلف که در یک روش مشابه ترکیب شده اند و اکستروژن گردیده اند، استفاده می کند. از آنجا که شرکت حافظ بافت مرجع فروش نخ بی سی اف در اصفهان می باشد، لذا سعی دارد تمامی روش های مربوط به تولید نخ بی سی اف اصفهان را برای شما شرح دهد.


تکنیک سلفیل (Selfil) نخ بی سی اف اصفهان :
هسته ی الیاف کوتاه خودتابیده شده در ابتدا همراه با نخ فیلامنتی در فازهای متناوب اِس و زِد دچار پیچش می شود، سپس نخ فیلامنتی در مرحله دوم در اطراف نخ های تابیده شده زِد و اِس به صورت مخالف پیچیده می شود.

نخ ریسی آیرودینامیک نخ بی سی اف اصفهان :
این سیستم دارای نخ چند فیلامنتی پیوسته همراه با الیاف کوتاه است که از طریق دستگاه های پنوماتیکی باعث تابیده و پیچیده شدن الیاف کوتاه به دام افتاده در حلقه ی تاب خورده نخ می شود.

تکنیک پوشش ریسیده نخ بی سی اف اصفهان :
این تکنیک، الیاف مصنوعی نخ بی سی اف اصفهان اطراف هسته را که به صورت طبیعی تابیده نشده است، به صورت متسمر دچار پیچش می کند و یا الیاف کوتاه مصنوعی را به تولید نخ در محدوده ی گسترده ای از مقادیر وادار می نماید.


شکاف دادن نوار نازک و باریک بین الیاف نخ بی سی اف اصفهان :
اکستروژن مذاب پلیمر از طریق یک حدیده ی عریض انجام می گیرد، اما یک شکاف خیلی نازک جهت شکل دهی یک ورقه از لایه که در ادامه توسط روش های مکانیکی شکسته یا دچار ترک می شود به درون بافت پانامای الیاف نفوذ می کند یا از طریق غلطکی که دارای الگوهای مشخص جهت لیفچه ای شدن لایه است، دچار عملیات تکمیلی امباسینگ می شود.

نخ بی سی اف اصفهان - حافظ بافت

نخ بی سی اف اصفهان - حافظ بافت

نخ ریسی یکپارچه ی جزء نخ بی سی اف اصفهان :
این فرآیند با عبور کردن مونوفیلامنت یا رشته نخ های بی سی اف اصفهان از طریق پلیمر پلی پروپیلن (چسب های رزینی) شکل می گیرد و سپس بلافاصله بخشی از طول الیاف کوتاه در درون رزین پلیمر تعبیه می شود. انواع مختلفی از الیاف های کوتاه در رنگ ها و اندازه های گوناگون می توانند جهت شکل گیری خواص، اثرات و ظاهر دلخواه مورد استفاده قرار گیرند.

آشنایی با عیوب نخ بی سی اف اصفهان

زمانی که قصد خرید نخ بی سی اف اصفهان را دارید، بهتر است که با عیوب نخ بی سی اف اصفهان نیز آشنا باشید. نخ ها معمولاً دارای دو شکل متفاوت موجود هستند: اولی یک مجموعه به هم تابیده از فیلامنت های به هم پیوسته یا الیاف استیپل است و دومی متشکل از مجموعه ای موازی از فیلامنت هاست. نخ ها در قالب محصولات بافته شده، کشباف، بافتنی یا گره ای در هم آمیخته می شوند و یا به هم گره می خورند. بعضی اوقات فیلامنت های بلند و باریک ابتداً به یک نخ حجیم تبدیل می شوند و سپس به همین شکل مورد استفاده قرار می گیرند.
دسته بندی عیوب نخ بی سی اف اصفهان : نخ های معیوب به دلیل عوامل مختلفی مانند کیفیت مواد اولیه، شاخصه های فرآیندی اتخاذ شده، شرایط فرآوری، نگهداری و غیره به وجود می آیند. نخ های معیوب نه تنها بر ظاهر نخ تاثیر می گذارند، بلکه تاثیر زیادی بر عملکرد نخ پس از ریسیدن آن نیز دارند. عیوب نخ را به صورت گسترده در قالب دسته بندی هایی به این صورت طبقه بندی کرد: شاخص نقص، ضریب تغییر جرم، شاخص پرزداری، عیوب دوره ای و عیوب. این موارد بر قیمت نخ فیلامنت اثر می گذارند.


شاخص نقص در نخ بی سی اف اصفهان : شاخص نقص در حالت کلی دارای سه زیر مجموعه است : یکم محل ضخیم مثبت پنجاه درصد دوم محل نازک منفی پنجاه درصد سوم نپ ها یا گلوله های نخ مثبت دویست درصد. اینها جزء عیوب نخ هستند و تعداد زیاد محل های ضخیم، محل های نازک یا نپ ها باعث ایجاد انواع مختلف عیوب می شوند که بر کیفیت و ظاهر پارچه نخ فلامنت نیز تاثیر می گذارند. این عیوب باعث کاهش بازده ماشین بافندگی می گردند، زیرا عیوب آی پی آی سبب از هم گسیختگی نخ در حین چله کشی می شوند. این عیوب براساس قطر نخ طبقه بندی می شوند که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است: قطر نخ را می توان با روش های نوری یا خازنی محاسبه کرد. تستر از روش خازنی برای تعیین قطر نخ استفاده می کند. مشابه این مباحث در خصوص قیمت نخ فیلامنت پلی استر نیز مطرح شده است. اگر قطر هر جایی از نخ، پنجاه درصد بیشتر از قطر واقعی نخ باشد، آنجا را یک محل ضخیم و اگر قطر جایی از نخ، پنجاه درصد کمتر از قطر واقعی نخ باشد آنجا را یک محل نازک در نظر می گیریم؛ ضمناً اگر قطر جایی از نخ آنقدر ضخیم باشد که به دویست درصد قطر نخ هم برسد می گوییم نخ نپ دار است. در واقع آی پی آی در مورد یکنواختی نخ است؛ هر چه مقدار آی پی آی بیشتر باشد نخ یکنواخت تر است. شاخص نقص نخ براساس آزمون استاندارد تعیین می گردد. تستر برای تعیین ناهمواری نخ مورد استفاده قرار می گیرد و برمبنای روش خازنی کار می کند. در این روش نخ از بین دو صفحه خازن عبور داده می شود و براساس تغییرات ظرفیت خازن قطر نخ عبور داده شده از بین صفحات خازن تجزیه و تحلیل می شود.

نخ بی سی اف اصفهان - حافظ بافت

نخ بی سی اف اصفهان - حافظ بافت

شاخص پرزداری نخ بی سی اف اصفهان : شاخص پرزداری به طول متراکم پرزهای نخ به سانتیمتر در طول واحد نخ اشاره دارد. شاخص پرزداری نخ با اچ نشان داده می شود و واحد ندارد، زیرا نسبت دو طول بر هم است. دامنه پرزداری نخ های رایج بین دو تا دوازده است. در نخ های ظریف، الیاف کمتری در سطح مقطع نخ وجود دارند و معمولاً از الیاف بلندتری برای ساخت این نخ ها استفاده می شود؛ از این رو نخ های متشکله این الیاف تمایل کمتری برای حرکت به سمت خارج نخ دارند، در نتیجه پرز این نوع از نخ ها کمتر است. معمولاً شاخص اچ نخ های ریسیده با روش حلقه ای بیشتر از نخ های ریسیده با روش مارپیچ هوایی و نخ های چرخانه ای است، چرا که در ریسندگی حلقه ای اصطکاک بیشتری بین شیطانک و نخ وجود دارد، ضمناً میزان تحرک نخ در این روش ریسندگی بیشتر است. روش های زیادی برای اندازه گیری میزان پرز نخ وجود دارد که از جمله آنها می توان به روش های تجزیه و تحلیل نوری، خازنی، تصویری و روش های نظری اشاره کرد. در بیشتر موارد شاخص پرزداری نخ با روش نوری اندازه گیری می شود و معمولاً از تسترها برای اندازه گیری آن استفاده می گردد.


ضریب تغییر جرم در نخ بی سی اف اصفهان : درصد سی وی در حقیقت انحراف معیاری است که به صورت درصد متوسط بیان می شود (قابل محاسبه از طریق فرمول). ضمناً استاندارد سی وی کیفیت نخ بی سی اف اصفهان را نیز تعیین می کند.


عیوب کلاسیمات در نخ بی سی اف اصفهان : براساس برخی معیارها، عیوب نخ را می توان به دسته های زیر طبقه بندی کرد؛ بیشتر این عیوب را می توان با کمک هر نوع پاک کننده نخ در بخش اتوکنر و در طی فرآیند تاباندن نخ از بین برد. نپ ها (گلوله های نخی). قسمت های ضخیم کوتاه. قسمت های ضخیم بلند یا نخ های دولا. قسمت های نازک بلند معمولاً نپ ها دارای طول یک دهم تا یک سانتیمتر و قطر حدودی چهارصد و بیست درصد هستند. قسمت های ضخیم کوتاه به عنوان یک عیب بسیار کوچک به نظر می آیند و یک تا چهار سانتیمتر از طول نخ در دامنه قطر صد و پنجاه درصد تا چهار صد درصد را پوشش می دهند. قسمت های ضخیم بلند، دامنه ای در حدود پنجاه درصد تا دویست درصد با طول هشت تا سی و هشت سانتی متر دارند. نخ های دولا با دو برابر شدن مواد اولیه در هر مرحله از تولید نخ به عنوان فتیله ها یا نیمچه نخ های دولا تولید می شوند. این نقص نخ به عنوان نخ دولا نیز شناخته می شود. ضمناً قسمت های نازک بلند نخ یا نخ های یک لای بلند نیز تولید می گردند. نخ یک لای بلند، نخی است که قطر آن نصف قطر اصلی نخ است. سطح مقطع قسمت نازک نخ معمولاً سی در صد، چهل و پنج درصد یا هفتاد و پنج درصد است.

نخ بی سی اف اصفهان - حافظ بافت

نخ بی سی اف اصفهان - حافظ بافت

آزمون نخ اسلاب دار در نخ بی سی اف اصفهان : نخ اسلاب دار یا نخ فانتزی، کاربردهای متنوعی در منسوجات دارد. تمام عیوب اسلاب نخ در پارچه براساس سطح مرجعی که در سطح نخ پایه است محاسبه می شوند. افزایش جرم عبارتست از مقدار جرمی که نسبت به سطح پایه / سطح مرجع که صفر است، افزایش می یابد. حداکثر طول قسمت های معیوب نخ در پایین، طول اسلاب نامیده می شود و فاصله بین دو قسمت معیوب متوالی فاصله اسلاب نام دارد. نسبت طول بالا به طول پایین نیز از فاکتورهای مهمی است و نشان دهنده شیب عیوب (اسلاب) موجود در نخ می باشد. می توانیم یک نخ فانتزی را با دو یا چند توده تولید کنیم، این بدان معنی است که حداقل برای ساخت این نوع از نخ ها از نیمچه نخ هایی با دو اندازه مختلف استفاده می شود؛ به عنوان مثال دو نیمچه نخ با جرم های متفاوت یا طول های متفاوت برای تولید نخ های اسلاب دار با هم ترکیب می شوند. کاهش جرم نیمچه نخ شاخصه کیفی مهمی است، زیرا کاهش جرم قبل و بعد از تولید نیمچه نخ ها باعث ایجاد جاهای ضعیفی در نخ می شود؛ بنابراین حفظ تنظیمات ماشین ریسندگی یا دستگاه تولید نخ اسلاب دار به منظور اجتناب از این مسائل بسیار حائز اهمیت است. معمولاً نمره نخ فانتزی به عنوان نمره اسمی کلی بیان می شود که توصیف کننده وزن واحد طول نخ است. ضمناً می توان نمره پایه نخ و نمره اسلاب (نیمچه نخ) را نیز به صورت جداگانه توصیف کرد. آزمون نخ اسلاب دار توسط دستگاه انجام می شود. این دستگاه براساس اصول خازنی کار می کند که در آن قطر نخ عبور داده شده از بین صفحات دی الکتریک خازن با توجه به تغییرات ظرفیت خازن تعیین می شود.


عیوب دوره ای نخ بی سی اف اصفهان : این ها عیوبی هستند که به صورت دوره ای به وجود می آیند و به صورت الگوهای چوبی، نوارها یا رگه هایی در پارچه ظاهر می شوند. شکل ظاهر عیوب دوره ای نخ در اینترنت موجود است. وجود چنین عیوبی در نخ متشکله پارچه بعد از رنگرزی آن باعث ایجاد تغییراتی در سایه رنگ پارچه می شود.

سخن پایانی

صنعت نساجی یا ریسندگی نخ و بافت پارچه ، قدمتی به بلندای تاریخ بشری دارد. اصولا پوشش یکی از مهمترین وجوه تمایز انسان‌ها با سایر موجودات و جانداران روی زمین است. به بیان دیگر باید گفت، پوشاندنِ بدن یک خصیصه انسانی است که در همه جوامع انسانی و تمدن‌های بشری بین زن و مرد مرسوم بوده و اختصاص به یک فرهنگ یا اجتماع خاص نداشته است. به سبب اهمیت این موضوع، حافظ بافت تمام تلاش خود را انجام داد تا در این مقاله شما را تا حدودی با نخ بی سی اف اصفهان آشنا ساختیم. به همین منظور مباحثی هم چون روش نخ ریسی نخ بی سی اف اصفهان و عیوب نخ بی سی اف اصفهان تشریح گردید.

نخ بی سی اف اصفهان - حافظ بافت